به گزارش پارس به نقل از ایسنا، محمدرضا پور ابراهیمی،   گفت: طرح بیمه همگانی برای واحدهای مسکونی و غیر مسکونی با سرمایه اولیه ۵۰ میلیارد تومانی دولت در یک بیمه ی دولتی تصویب شده است.

 

وی با بیان این که قرار است بخشی از تعهدات مالی این طرح به عهده دولت و بخشی به عهده مردم باشد، اظهار کرد: بعد از پرداخت سرمایه اولیه دولت سالانه رقم پنج میلیارد تومان در این پروژه سرمایه گذاری خواهد کرد و مردم هم سهم خودشان را بر مبنای ارزش ساختمان بیمه شده شان بر روی قبض های برق خواهند پرداخت.

 

نایب رییس کمیسیون اقتصادی با تاکید بر این که سهم مردم در این بیمه ها ناچیز خواهد بود، ادامه داد: سازمان بیمه تعهد خواهد کرد که نسبت به پرداخت خسارات حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله و آتش سوزی اقدام کند. از طریق اجرای این طرح در یک دوره ده ساله تمام ساختمان ها بیمه حوادث خواهند شد و در نتیجه تکالیف دولت در هنگام بروز این حوادث کمتر خواهد بود چرا که یک مجموعه اقتصادی وجود خواهد داشت که در انجام تعهدات مالی در صورت بروز بحران به دولت کمک کند.

 

پور ابراهیمی اظهار کرد: کارگزار این طرح بیمه ایران خواهد بود و طی یک دوره زمانی مشخص کلیه واحدهای مسکونی بیمه حوادث خواهند شد.