بررسی قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که قیمت در نماد‌های تسه (برگه اوراق مسکن) برای نخستین بار از ۱۰۰ هزار تومان گذر کرده است و به حدود ۱۱۲ هزار تومان رسیده است. این درحالی است که قیمت این اوراق حدود ۱۰ روز قبل حداکثر ۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

با این قیمت اوراق مسکن اگر فردی بخواهد در تهران وام ۴۸۰ میلون تومانی دریافت کند باید بیش از ۱۰۷ میلون تومان اوراق بخرد تا بتواند وام را دریافت کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان