تمامی دکترهای داروسازی، پزشکان عمومی و متخصص و دندانپزشکان می‌توانند با افتتاح سپرده بلندمدت در بانک تجارت، از تسهیلات طرح آنی ویژه این مجموعه استفاده کنند. بنابراین افراد متقاضی دریافت این وام باید مدرک پزشکی یا داروسازی یا دندان پزشکی خود را به بانک عامل ارائه دهند.

افرادی متقاضی دریافت این تسهیلات از سود پنج درصدی هم برخوردار می‌شوند. مقدار تسهیلات با توجه به میزان سپرده و مدت بازپرداخت بین 75 تا 85 درصد تغییر می‌کند. حداکثر مبلغ تسهیلات این طرح 500 میلیون تومان بوده و سقف مدت زمان بازپرداخت اقساط آن هم 60 ماه اعلام شده است. ضمانت اصلی برای دریافت تسهیلات ذکر شده، مسدودی سپرده بوده و افراد تا زمان تسویه کامل اقساط امکان استفاده از آن را ندارند. نرخ سود این وام هم 4 درصد است.

تمامی دکترهای داروسازی، پزشکان عمومی و متخصص و دندانپزشکان می‌توانند با افتتاح سپرده بلندمدت در بانک تجارت، از تسهیلات طرح آنی ویژه این مجموعه استفاده کنند. بنابراین افراد متقاضی دریافت این وام باید مدرک پزشکی یا داروسازی یا دندان پزشکی خود را به بانک عامل ارائه دهند.

افرادی متقاضی دریافت این تسهیلات از سود پنج درصدی هم برخوردار می‌شوند. مقدار تسهیلات با توجه به میزان سپرده و مدت بازپرداخت بین 75 تا 85 درصد تغییر می‌کند. حداکثر مبلغ تسهیلات این طرح 500 میلیون تومان بوده و سقف مدت زمان بازپرداخت اقساط آن هم 60 ماه اعلام شده است. ضمانت اصلی برای دریافت تسهیلات ذکر شده، مسدودی سپرده بوده و افراد تا زمان تسویه کامل اقساط امکان استفاده از آن را ندارند. نرخ سود این وام هم 4 درصد است.

تمامی دکترهای داروسازی، پزشکان عمومی و متخصص و دندانپزشکان می‌توانند با افتتاح سپرده بلندمدت در بانک تجارت، از تسهیلات طرح آنی ویژه این مجموعه استفاده کنند. بنابراین افراد متقاضی دریافت این وام باید مدرک پزشکی یا داروسازی یا دندان پزشکی خود را به بانک عامل ارائه دهند.

افرادی متقاضی دریافت این تسهیلات از سود پنج درصدی هم برخوردار می‌شوند. مقدار تسهیلات با توجه به میزان سپرده و مدت بازپرداخت بین 75 تا 85 درصد تغییر می‌کند. حداکثر مبلغ تسهیلات این طرح 500 میلیون تومان بوده و سقف مدت زمان بازپرداخت اقساط آن هم 60 ماه اعلام شده است. ضمانت اصلی برای دریافت تسهیلات ذکر شده، مسدودی سپرده بوده و افراد تا زمان تسویه کامل اقساط امکان استفاده از آن را ندارند. نرخ سود این وام هم 4 درصد است.

افراد واجد شرایط به منظور دریافت این نوع وام باید هزینه‌های جانبی تشکیل پرونده و اعتبار سنجی که مبلغ آن 50 هزار تومان اعلام شده را هم به این بانک پرداخت کنند.

لازم به ذکر است که عدم بدهکاری یا نداشتن چک پرگشتی به نام متقاضی در سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات این طرح ضروری است.

میزان اقساط طرح تسهیلات آنی

اگر متقاضیان واجد شرایط بتوانند حداکثر مبلغ وام، یعنی 500 میلیون تومان، را دریافت کنند، با احتساب سود 4 درصدی و مدت زمان بازپرداخت 60 ماهه باید ماهیانه 9 میلیون و 208 هزار و 261 تومان قسط بپردازند. کل سود وام از این طرح تسهیلاتی 52 میلیون و 495 هزار و 662 تومان و مجموع رقم وام و سود 550 میلیون و 933 هزار و 333 تومان خواهد بود.

 

منبع: منیبان