امروز چهارشنبه (۱۹ خرداد ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۵ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۱۵۵ هزار واحدی قرار گرفت.

نماد‌های تاثیر گذار در شاخص کل بورس :

نماد‌  فارس  بیش‌ترین تأثیر مثبت و نماد‌های فملی، فولاد، شستا، وبملت و شتران  بیشترین اثر منفی را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فملی 12,170
(1051.42)
فولاد 9,820
(806.84)
فارس 9,840
646.62
شستا 10,270
(391.03)
وغدیر 10,470
(144.19)
وبملت 3,877
(139.94)
شتران 8,110
(131.43)

نماد‌های تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با افت  ۶۲.۱۴ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار ۵۹۷ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
غصینو 49,624
(15.41)
دماوند 26,558
(9.26)
سمگا 24,174
(7.97)
ذوب 3,439
(3.79)
دتوزیع 43,946
(3.26)
اپرداز 19,012
(3.16)
زاگرس 219,337
(3.05)