لیست خرید و فروش آپارتمان در خیابان ایران واقع در تهران  به  شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

قیمت روز خرید مسکن 
آدرس  متراژ

عمر ساخت
(سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)
خیابان ایران، نزدیک به مترو شهدا  95 15 32.632.000
خیابان ایران، خیابان تقدیری  114 15 37.719.000
خیابان ایران، خیابان پورزرگری  150 18 31.000.000
خیابان ایران، خیابان محبی  79 17 25.000.000
خیابان ایران، خیابان پرتویی 100 17 36.000.000
خیابان ایران، بر خیابان اصلی  54 17 24.074.000