امروز یکشنبه (۲۶ اردیبهشت ماه) شاخص کل بورس با رشد ۲ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۱۹۲ هزار واحدی قرار گرفت.

نماد‌های تاثیر گذار درشاخص کل بورس:

نماد‌های کچاد، خودرو و شبندر بیش‌ترین تأثیر مثبت و نماد‌های فملی، فولاد و وتجارت بیشترین اثر منفی را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
کچاد 22,720
927.15
خودرو 2,033
624.27
شبندر 22,850
386.26
حکشتی 16,720
258.03
ومعادن 8,050
230.38
فارس 9,030
214.68

نماد‌های تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با رشد 26.40 واحدی وارد کانال ۱۷ هزار 580 واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
میدکو 34,725
22.95
آریا 91,772
10.65
هرمز 15,522
6.29
ذوب 3,409
(5.28)
کزغال 31,568
(3.34)
توریل 16,325
(2.75)