محمدرضا پورابراهیمی ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: صحبت‌های آقای جهانگیری مبنی بر این‌که تصمیمات برای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در مرداد چند سال قبل و در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی گرفته شده، به معنای دادن آدرس غلط به مردم است. چون شما وقتی در فروردین چند سال قبل برای تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم گرفتید، اساسا جلسه‌ای با عنوان سران قوا وجود نداشت.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت و خرداد همان سال دستور تشکیل جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی کشور را دادند و در مرداد کار انجام شده شما در دستور کار دولت قرار گرفت.

پورابراهیمی گفت: چرا آدرس غلط به مردم می‌دهید؟ به جای این حرف‌ها،مسئولیت و تبعات این اقدام را بپذیرید. قبول کنید تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی از روز اول با این موضوع مخالف بود. همان زمان جلسه‌ای با رئیس مجلس وقت با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در دفتر آقای جهانگیری برگزار شد و جمع‌بندی شما این بود که مجلس کار خودش را انجام دهد و دولت هم کار خودش را بکند. ما تصمیم گرفتیم و اجرایی می‌کنیم؛ پس خواهش می‌کنم آدرس غلط به مردم ندهید.