شایان با اشاره به افزایش وام ساخت مسکن ،‌ اظهار کرد: بر این اساس وام ساخت مسکن در تهران و کلانشهرها به ۴۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که می‌تواند به افزایش ساخت و سازها و تولید مسکن منجر شود.

وی افزود: با توجه به رشد هزینه‌های ساخت و ساز، لازم بود که تسهیلات ساخت نیز افزایش یابد. در صورتیکه تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی به سازنده پرداخت و پس از دوران مشارکت به خریدار منتقل شود نه تنها شاهد افزایش تولید مسکن خواهیم بود بلکه هیچ اثر تورمی نیز به دنبال نخواهد داشت.

وی در عین حال با اشاره به این‌که سود این تسهیلات بالاست، اضافه کرد: به هیمن دلیل هزینه سازنگان افزایش می‌یابد و بایستی نرخ سود وام کاهش یابد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان رسوب سپرده (۱۰ درصد) را از موانع استفاده از وام ۴۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن دانست و خواستار رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار در این زمینه شد.

مدیرعامل بانک مسکن دیروز از افزایش وام ساخت مسکن تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان در صورت استفاده از فناوری‌های نوین توسط انبوه‌سازان خبر داده و گفته بود: در تهران و کلانشهرها وام ساخت مسکن تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.

محمود شایان با یادآوری این‌که بانک مسکن پیش تر وام بافت فرسوده نیز به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داده بود، افزود: افزایش وام ساخت با روش‌های صنعتی سازی برای آن دسته از انبوه‌سازانی است که در بانک مسکن حساب سپرده دارند.

مدیرعامل بانک مسکن بیان کرد: وام در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون و در سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت می شود.

شایان نرخ سود این تسهیلات را ۱۸ درصد اعلام کرد.