نرخ ارز بین بانکی در ۳۰ فروردین ماه در حالی اعلام شد که نرخ ۱۸ ارز با روند نزولی روبرو شد.

نرخ ۴۶ ارز از سوی بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۱۸ ارز با روند نزولی، ۱۵ ارز با روند صعودی و ۱۳ ​ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

 

کاهش قیمت ۱۸ ارز در بازار بین بانکی

 

کاهش قیمت ۱۸ ارز در بازار بین بانکی

کاهش قیمت ۱۸ ارز در بازار بین بانکی