غلامرضا شریعتی رییس سازمان ملی استاندارد ، صنعت خودرو را بخش غیر قابل انکار در زندگی مردم توصیف کرد و گفت: سازمان استاندارد به عنوان نهادی حاکمیتی باید حامی تولید ملی بوده و از سوی دیگر حقوق مردم را استیفا و از آن صیانت کند. 

وی تصریح کرد: موظف هستیم تا علاوه بر حفظ و رعایت حقوق مردم و شهروندان، نقش خود را به ‌عنوان حامی تولید با هدف تحقق شعار سال مبنی بر پشتیبانی و مانع‌زدایی به خوبی ایفا کنیم. 

رییس سازمان ملی استاندارد، هدف از تصویب استانداردهای 85 گانه مطابق با استانداردهای روز اروپا را حفظ حقوق مردم و تولیدکننده دانست و گفت: اجرای استانداردها، مقررات فنی و کیفی صرفا تأمین‌کننده حقوق مصرف کننده نیست، بلکه به دنبال استیفای حقوق تولیدکننده برای حضور در بازار جهانی و رقابت پذیری محصولات نیز است.

 وی بر لزوم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان توسط خودروسازان تاکید کرد و افزود: در ارتباط با حقوق مردم هم سخت می‌گیریم و خودروساز متعهد به اجرای آن است. انتظار داریم طبق برنامه زمانی استانداردهای 85 گانه به صورت کامل محقق شود، سازمان استاندارد نیز نهایت همکاری و حمایت را خواهد کرد. 

شریعتی با بیان اینکه باعث افتخار است که محصولات تولید داخل رقیب خودروهای خارجی هستند، گفت: با حمایت و همراهی، صنعت خودروسازی کشور می تواند به جایگاه واقعی خود برسد و به صنعتی ارزآور تبدیل شود، در این صورت است که مردم خودروهای داخلی با کیفیت‌ را به انواع خارجی ترجیح می دهند.