امروز شنبه (۲۸ فروردین ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۷ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۳۵ هزار واحدی قرار گرفت.

اُفت ۷ هزار واحدی شاخص بورس در ۲۸ فروردین ماه

 

امروز نماد‌های فولاد ، فملی، فارس ، شستا ، فارس، کچاد ،شیران و وبملت بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فولاد 12,700
(1308.26)
فملی 11,390
(1051.61)
فارس 9,630
862.32
شستا 11,650
(782.2)
کچاد 23,730
(500.27)
شیران 25,830
(412.75)
وبملت 3,970
(362.88)

نماد‌های تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۴۷.۶۱ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۹۰۳واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
آریا 87,498
(23.13)
شگویا 9,166
(4.58)
صبا 7,642
(3.97)
ذوب 3,737
(3.44)
هرمز 14,869
(2.91)
ومهان 12,670
(1.57)
زاگرس 213,307
(1.38)