بررسی قیمت انواع آپارتمان در تهران نشان دهنده رکود کامل در این بخش هست. اندک معاملات انجام شده در روزهای ابتدای سال نشان می دهد بازار آماده جهش قیمت نیست.

قیمت آپارتمان در اولین روزهای سال در تهران