هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح امامی در معاملات امروز8 فروردین  با افت 120 هزار تومانی به نرخ 11 میلیون و 200 هزار تومان فروخته شد و قیمت هر قطعه  سکه تمام بهار آزادی  طرح قدیم نیز به 10 میلیون و 900 تومان رسید.

8