در این نرخنامه که براساس آن قیمت گوشت تازه گوساله و گوسفندی بسته‌بندی در محل و بسته‌بندی شرکتی اعلام شده است، قیمت گوشت گوساله در میادین میوه و تره بار ثابت مانده است.

قیمت گوشت قرمز تازه در میادین میوه و تره بار به شرح زیر اعلام شده است.

1- ران پاک‌کرده گوساله هر کیلوگرم 121 هزار تومان

2- سردست پاک‌کرده گوساله  هر کیلوگرم 119 هزار تومان

3- قلوه‌گاه تازه گوساله هر کیلوگرم 79500 تومان

4- گوشت مخلوط (لُخم) گوساله هر کیلوگرم 110 هزار تومان

5- گوشت چرخ‌کرده مخلوط هر کیلوگرم 109 هزار تومان

6- دمبالیچه تازه گوسفندی هر کیلوگرم 87700 تومان

7- ران با استخوان گوسفندی هر کیلوگرم 154600 تومان

8- سردست با ماهیچه گوسفندی هر کیلوگرم 132700 تومان

9- قلوه‌گاه تازه گوسفندی هر کیلوگرم 89300 تومان

10- شقه یا لاشه گوسفندی هر کیلوگرم 128 هزار تومان