نرخ ارز بین بانکی در 20 اسفند ماه  در حالی اعلام شد که ۱۰ ارز با روند نزولی شروع به کار کردند.

ارزش ۴۷ ارز از سوی  بانک مرکزی  امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۲۵ ارز با روند صعودی، ۱۰ ارز با روند نزولی و ۱۲ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

قیمت ۲۵ ارز در بازار بین بانکی افزایش یافت

 

 

قیمت ۲۵ ارز در بازار بین بانکی افزایش یافت

 

قیمت ۲۵ ارز در بازار بین بانکی افزایش یافت