نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۱۶ ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.


ارزش ۴۷ ارز از سوی  بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۱۶ ارز با روند صعودی، ۱۹ ارز با روند نزولی و ۱۱ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

 

اُفت قیمت ۱۹ ارز در بازار ارز بین بانکی

اُفت قیمت ۱۹ ارز در بازار ارز بین بانکی