امروز چهارشنبه (۲۹ بهمن ماه) شاخص کل بورس با اُفت واحدی روی پله یک میلیون و ۲۴۴هزار واحدی قرار گرفت.

 

امروز نماد‌های شستا، شبریز ، وبملت ،شپنا ، شبندر، وپارس و وتجارت بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
شستا 22,050
(905.22)
شبندر 26,110
620.37
شپنا 13,350
535.08
وپارس 3,320
511.05
شبریز 29,110
409.86
وبملت 4,000
(364.43)
وتجارت 2,850
(281.53)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با  رشد ۴.۹۶ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۶۳۸ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
کزغال 31,196
5.11
شراز 104,587
3.56
صبا 7,632
(3.45)
سمگا 29,206
(2.83)
حآسا 47,978
2.8
تاپکیش 22,231
2.18
وملل 15,302
(1.97)