امروز دوشنبه (١۳ بهمن ماه) شاخص کل بورس با  اُفت  هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۴۹  هزار واحدی قرار گرفت.

 

امروز نماد‌های فولاد، فملی، شستا، تاپیکو ، حکشتی ،شبندر و وتجارت بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
شستا 24,210
843.94
تاپیکو 12,550
716.47
وتجارت 3,110
618.69
فملی 11,100
(602.82)
فولاد 11,990
(524.95)
شبندر 22,610
(417.93)
حکشتی 20,990
368.24

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۸۰.۰۱  واحدی وارد کانال ۱۷ هزار ۹۶۳  واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
غصینو 83,050
(26.31)
وسپهر 10,250
(20.43)
صبا 8,101
19.77
دماوند 50,248
9.67
سمگا 27,461
(9.52)
بپاس 96,588
(9.51)
کوثر 15,951
(7.29)