مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه ۲۲ دی ماه به بیان مسائلی همچون قیمت گذاری دستوری در بورس امکان پذیر نیست، قیمت اقلام اساسی تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت، تیر محتکران به سنگ خورد، چالش ادامه دار چسبندگی قیمت ها، می پردازد.

همچنین اصناف در محاصره مشکلات، سهامداران خرد متضرر قیمت گذاری دستوری، خودرو تا ۲۰ میلیون تومان ارزان شد، مراقب شوک ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشیم،  راز قیمت نجومی خودرو، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۲ دی ماه به شرح زیر است:

قیمت اقلام اساسی تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت/ سهامداران خرد متضرر قیمت‌گذاری دستوری/ راز قیمت نجومی خودرو

قیمت اقلام اساسی تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت/ سهامداران خرد متضرر قیمت‌گذاری دستوری/ راز قیمت نجومی خودرو

قیمت اقلام اساسی تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت/ سهامداران خرد متضرر قیمت‌گذاری دستوری/ راز قیمت نجومی خودرو

قیمت اقلام اساسی تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت/ سهامداران خرد متضرر قیمت‌گذاری دستوری/ راز قیمت نجومی خودرو

قیمت اقلام اساسی تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت/ سهامداران خرد متضرر قیمت‌گذاری دستوری/ راز قیمت نجومی خودرو

قیمت اقلام اساسی تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت/ سهامداران خرد متضرر قیمت‌گذاری دستوری/ راز قیمت نجومی خودرو

قیمت اقلام اساسی تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت/ سهامداران خرد متضرر قیمت‌گذاری دستوری/ راز قیمت نجومی خودرو

قیمت اقلام اساسی تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت/ سهامداران خرد متضرر قیمت‌گذاری دستوری/ راز قیمت نجومی خودرو

قیمت اقلام اساسی تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت/ سهامداران خرد متضرر قیمت‌گذاری دستوری/ راز قیمت نجومی خودرو

قیمت اقلام اساسی تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت/ سهامداران خرد متضرر قیمت‌گذاری دستوری/ راز قیمت نجومی خودرو

قیمت اقلام اساسی تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت/ سهامداران خرد متضرر قیمت‌گذاری دستوری/ راز قیمت نجومی خودرو

قیمت اقلام اساسی تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت/ سهامداران خرد متضرر قیمت‌گذاری دستوری/ راز قیمت نجومی خودرو