به گزارش پارس ، ناصر حکیمی در گفت وگو بافارس با اشاره به چند طرح در دست اجرای بانک مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات، اظهار داشت: با توجه به اینکه این طرح ها هنوز تکمیل نشده، هدف ما در سال جاری تکمیل آنها در سال ۹۲ است و به همین دلیل طرح جدیدی در دستور کار نداریم.

وی افزود: یکی از این طرح ها طرح انتقال سه وجهی و دیگری طرح « نماد» است که با توجه به حجم بالای پروژه های در حال اجرا در بانک ها و بانک مرکزی، به ثمر رساندن این دو طرح از اولویت های اصلی بانک مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک است.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تصریح کرد: طرح « نماد» و « انتقال سه وجهی» از سال گذشته مصوب و ابلاغ شده است و سعی می کنیم تا پایان سال این دو پروژه به به اتمام برسانیم.

وی در با بیان اینکه « نماد» مخفف نظام مدیریت امضای دیجیتال است، گفت: در این طرح سه هدف ایجاد و تکمیل پایگاه داده جامع متمرکز مشتریان، ایجاد بستر مشترک و زیرساختی برای امنیت بانکداری مجازی و ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان بانکی دنبال می شود.

حکیمی درخصوص طرح انتقال سه وجهی اظهارداشت: براساس این طرح انتقال پول از به وسیله تمامی خودپردازهای بانک ها امکان پذیر خواهد بود که البته سیستم آن در اغلب بانک ها فراهم شده است.