به گزارش پارس ، سید جاسم ساعدی در گفت وگو بافارس در پاسخ به اینکه وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی تولید ۱۲ میلیون تن گندم کرده اما شرکت بازرگانی دولتی اعلام می کند گندمی برای خرید وجود ندارد، گفت: همه این مشکلات ناشی از قیمت گذاری نامناسب گندم است که سال گذشته و امسال اتفاق افتاده است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی افزود: درحالیکه قیمت تمام شده برای کشاورزان بیش از ۸۵۰ تومان است اما نرخ خرید تضمینی ۷۲۰ تومان اعلام شده و این قیمت پایین انگیزه آنها را برای تحویل به مراکز دولتی کمتر کرده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی دوره هفتم مجلس ادامه داد: بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها که یارانه نان نیز حذف شد، آرد و نان بحث تعزیراتی خود را از دست داد و خرید و فروش آن آزاد شد بطوریکه در حال حاضر علاوه بر شرکت بازرگانی دولتی و سازمان مرکزی تعاون روستایی، بخش خصوصی و کارخانه ها نیز اقدام به خرید می کنند.

ساعدی درخصوص دلیل کم بودن میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری گفت: بخش خصوصی به قیمت بالاتری گندم کشاورزان را خریداری می کند و پرداخت آنها هم در زمان خرید و بدون افت و در سر زمین کشاورز است و حتی کشاورز کرایه حمل نیز پرداخت نمی کند بنابراین در مقایسه با پرداخت دولتی که پول معمولا بعد از سه روز پرداخت می شود و کرایه حمل را کشاورزی می پردازد، راحت تر است و به همین دلیل کشاورزان ترجیح می دهند گندم تولیدی را به بخش خصوصی بفروشند.

*شرکت بازرگانی دولتی گندم خارجی را کیلویی ۱۲۰۰ تومان می خرد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی دردوره هشتم مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، شرکت بازرگانی دولتی حاضر است قیمت گندمی را که در خارج از کشور ۳۶۰ تا ۳۷۰ دلار هر تن آن است خریداری کند که قیمت تمام شده آن برای کشور کیلویی ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان می شود اما گندم کشاورزان داخل را حداقل کیلویی ۸۵۰ تومان هم خریداری نمی کند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: حتی در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد قیمت ۸۵۰ تومان را داده است که هنوز قیمت فعلی با قیمت پیشنهادی بسیار فاصله دارد.

وی با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی در کمیته نرخ گذاری نقش موثری در تعیین قیمت گندم دارد، گفت: با این حال آنها تلاش و تمایل زیادی برای اینکه نرخ خرید تضمینی گندم بالاتر رود را ندارند.

ساعدی ادامه داد: در کمیته تعیین نرخ نظر شرکت بازرگانی دولتی برای تعیین قیمت گندم صائب تر است و آنها می توانستند این قیمت را بالاتر ببرند.

*شرکت بازرگانی دولتی ترجیح می دهد گندم وارد کند تا از کشاورز بخرد

وی در پاسخ به اینکه چرا شرکت بازرگانی دولتی تلاشی برای افزایش قیمت خرید گندم نداشته است، گفت: آنها ترجیح می دهند گندم را به جای خرید از کشاورزان داخل، وارد کنند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: از شرکت بازرگانی دولتی سئوال کنید که سال گذشته چه میزان گندم از سیلوهای کشور خارج شده است زیرا میزان گندم خارج شده تنها یک سوم ظرفیت سیلوها بوده است.

وی ادامه داد: این موضوع نشان می دهد که سال گذشته گندم به اندازه کافی در کشور بوده و اینطور نبوده است که مردم بدون نان و گندم بمانند و برغم وجود گندم کافی اقدام به واردات شده است.

*۶ میلیون تن گندم کجا ذخیره می شود؟

ساعدی در پاسخ به اینکه طبق گفته وزارت جهاد، هشت میلیون تن مازاد نیاز برای خرید تضمینی وجود دارد اگر امسال دو میلیون تن خرید تضمینی شده آیا بخش خصوصی ظرفیت انبار شش میلیون تن گندم را دارد، گفت: اولاً خرید تضمینی هنوز پایان نپذیرفته و ۱۰ استان کشور به زنجیره خرید تضمینی گندم وارد نشده است، از سوی دیگر بخشی در انبارهای بخش خصوصی و حتی در مرغداری ها ذخیره می شود.

از ساعدی سئوال شد اخیراً سازمان تعاون مرکزی روستایی اعلام کرده یک میلیون تن گندم خریداری کرده است، پول این میزان گندم که بیش از ۷۲۰ میلیارد تومان می شود را چه کسی داده است، گفت: این سازمان مباشر خرید شرکت بازرگانی دولتی است و اعتبار این میزان خرید را نیز شرکت بازرگانی دولتی تامین می کند.

از مشاور وزیر جهاد کشاورزی سئوال شد که بانک سپه عاملیت پرداخت خرید تضمینی گندم را بر عهده دارد و آنها تنها به پرداخت ۱.۸ میلیون تن خرید اشاره کرده اند و به آمار پرداخت یک میلیون تن سازمان تعاون روستایی اشاره ای نکرده اند، گفت: البته همانطور که از مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی شنیده ا م آنها بخشی از گندم بذری، گندم دوروم و گندم کیفی را با قیمت بالاتر از کشاورزان خریداری می کنند.