رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی  از افزایش تعرفه مالیاتی سیگارهای داخلی و خارجی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.

او گفت: با افزایش تعرفه مالیاتی سیگارهای داخلی و خارجی حدود ۷ هزار میلیارد به درآمد حاصل از مالیات دولت افزوده می‌شود و به نهادهایی مانند وزارت آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اختصاص می‌یابد.