به گزارش پارس ، حسن خدنگی در گفت وگو باایسنا اظهار کرد: سبزی های برگی شامل انواع سبزی های خوردنی و خورشتی می شود که سطح زیرکشت آن در کشور ۸۳ هزار و ۳۰۰ هکتار است.

وی افزود: متوسط عملکرد انواع سبزی در کشور ۲۷ تن در هکتار است که با توجه به سطح زیر کشت این محصول برآورد تولید سالانه آن در کشور حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن است.

مدیر کل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی گفت: عمده تولید انواع سبزی در کشور در استان های خوزستان و مازندران صورت می گیرد؛ به گونه ای که استان خوزستان با سطح زیرکشت ۳۰ هزار هکتار و عملکرد ۳۳ تن در واحد سطح سالانه حدود یک میلیون تن سبزی تولید می کند.

خدنگی ادامه داد: پس از خوزستان، مازندران با اختصاص ۲۲ هزار هکتار از اراضی خود به انواع سبزی های برگی، دومین استان تولید کننده این محصول به شمار می رود. میزان عملکرد سبزی در مازندران ۱۸ تن در هکتار است و سالانه حدود ۴۰۰ هزار تن سبزی ازمزارع این استان برداشت می شود.

مدیر کل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت هر کیلوگرم سبزی سر مزرعه کیلویی ۵۵۰ تومان است و در بازار عمده فروشی (میدان مرکزی میوه و تره بار تهران) بسته به نوع آن کیلویی ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان فروخته می شود.

وی تاکید کرد: با توجه به میزان تولید و افزایش مصرف سبزی در ایامی همچون ماه رمضان هیچ مشکلی برای تامین این محصول وجود ندارد و در حال حاضر هر کیلوگرم سبزی در بازار مصرف ۷۰۰ تا ۹۰۰ تومان عرضه می شود.