امروز چهارشنبه (۱۰دی ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۵ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۴۰۵ هزار واحدی قرار گرفت.

 

امروز نماد‌های شستا، شبندر، شپنا، شتران و حکشتی بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
شستا 22,890
(1553.22)
شپنا 12,950
(709.04)
شبندر 26,380
(694.42)
شتران 10,830
(661.88)
کچاد 22,030
447.81
حکشتی 23,540
(440.34)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۵۰ واحدی وارد کانال ۱۹ هزار و ۹۲۶ واحدی شد

نماد قیمت پایانی تاثیر
کگهر 53,466
(21.32)
کوثر 28,734
11.99
غصینو 85,139
10.3
آریا 181,793
(9.98)
وسپهر 10,536
(9.89)
زاگرس 222,451
(8.72)
شگویا 11,053
(6.92)