امروز سه شنبه (نهم دی ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۷ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۴۲۹ هزار واحدی قرار گرفت.

 

امروز نماد‌های فولاد، خودرو، نوری، تاپیکو، فملی، خبهمن و وپارس بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فولاد 13,420
(1159.21)
خودرو 3,250
(684.46)
نوری 72,510
(599.02)
فملی 15,000
(504.22)
تاپیکو 14,910
369.85
خبهمن 31,480
(320.18)
وپارس 3,910
(315.32)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با رشد۵۴.۶۷ واحدی وارد کانال ۲۰ هزار و ۱۳۹ واحدی شد

نماد قیمت پایانی تاثیر
کگهر 54,065
91.75
غصینو 83,195
14
شگویا 11,409
(12.79)
کوثر 27,471
12.04
سمگا 39,390
11.44
بپیوند 27,314
(11.29)
فرابورس 57,445
6.96