در جدول زیر قیمت روز انواع پراید  در بازار آزاد را مشاهده می‌کنید.

قیمت انواع پراید