امروز یکشنبه ( ۳۰ آذر ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۷ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحدی قرار گرفت.

 

امروز نماد‌های فارس، شپنا، خودرو، فولاد و شتران بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فارس 13,310
1835.36
شپنا 14,760
(1046.81)
خودرو 3,530
(964.54)
شتران 11,880
(774.78)
فولاد 14,450
(771.09)
اخابر 14,900
(708.37)
کگل 18,310
(677.08)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۱۲۶ هزار واحدی وارد کانال ۱۹ هزار و ۵۶۴ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
زاگرس 205,067
34.35
آریا 190,576
29.45
هرمز 16,123
25.28
غصینو 83,201
24.28
وسپهر 11,339
(15.48)
میدکو 29,608
14.51