قیمت انواع لوازم یدکی پژو 206 به شرح زیر است:

نام کالا 

قیمت (تومان)

پوسته داشبورد پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مهرخواه

۱,۲۹۹,۰۰۰

رادیاتور بخاری پژو ۲۰۶ تیپ ۲ کوشش رادیاتور

۱۸۱,۰۰۰

محفظه داخلی داشبورد پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مهرخواه

۱۲۰,۰۰۰

دسته راهنما ورسی تولید ایران مناسب برای پژو ۲۰۶ تیپ ۲

۴۱۲,۰۰۰

پمپ هیدرولیک فرمان پژو ۲۰۶ تیپ ۲ امکو

۱,۶۳۰,۰۰۰

رادیاتور آب پژو ۲۰۶ تیپ ۲ کوشش رادیاتور

۴۰۳,۰۰۰

بوش پیستون با گژنپین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ عظام

۸۴۹,۰۰۰

کمک فنر جلو سمت چپ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ عظام

۴۵۴,۰۰۰

قاب روی فرمان پژو ۲۰۶ تیپ ۲

۱۶۹,۰۰۰

قاب ایربگ سمت راست داشبورد پژو ۲۰۶ تیپ ۲ شرکتی

۳۴۹,۰۰۰