امروز شنبه (١۵ آذر ماه) شاخص کل بورس با رشد ۵ هزار واحدی  روی پله یک میلیون و ۴۷۶ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز نماد‌های فارس،شستا،شپنا،شتران،رمپنا،وبملت و شبندر  بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

  •  

نمادهای تاثیر گذار در بورس:

نماد قیمت پایانی تاثیر
فارس 14,160
1740.09
شستا 28,660
(1313.66)
شپنا 18,190
(979.18)
شتران 14,260
(947.35)
رمپنا 19,930
838.72
وبملت 5,430
(784.57)
شبندر 29,290
(652.26)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با  رشد۹۷   واحدی وارد کانال ۱۸ هزار و ۵۶۳  واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
دی 54,150
21.02
غصینو 75,226
20.12
آریا 182,028
(11.29)
زاگرس 187,514
10.66
ذوب 5,652
8.59
کگهر 43,033
7.71
بپیوند 28,392
5.55