قیمت انواع کاپشن زنانه در بازار به شرح زیر است: 

نام کالا  قیمت (تومان)
کاپشن زنانه مانتو ولیعصر مدل ژینوس  ۳۸۹,۰۰۰
کاپشن زنانه مانتو ولیعصر مدل بنیسا  ۲۹۹,۰۰۰
کاپشن زنانه مانتو ولیعصر مدل ژینوس  ۲۹۹,۰۰۰
کاپشن زنانه مدل 006 ۸۹۹,۰۰۰
کاپشن زنانه آرمانی اکسچنج  ۸,۷۰۲,۰۰۰
کاپشن زنانه مانتو ولیعصر مدل شرمین  ۳۱۸,۰۰۰
کاپشن زنانه مانتو ولیعصر مدل نیلو  ۲۱۸,۰۰۰
کاپشن زنانه کیکی رایکی  ۱,۲۶۴,۰۰۰
کاپشن زنانه مانتو ولیعصر مدل آوینا   ۳۷۹,۰۰۰