مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی شنبه یکم آذرماه به بیان مسائلی همچون گوشت قرمز ارزان می شود، کارمزد خدمات بانکی از امروز افزایش می یابد، درآمدهای گازی چگونه توزیع می شود؟، تولید باکیفیت پادزهر تحریم، رمزگشایی از افزایش سه باره قیمت لاستیک، می پردازد.

همچنین سرمایه گذاران اروپایی باز می گردند، رونق تولید با اصلاح ساختار بودجه، سایه روشن طرح جهش تولید مسکن، بلاتکلیفی ارز، سکه، خودرو، خانه، کارنامه بازارهای مالی در آبان ماه، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی یکم آذرماه به شرح زیر است:

سایه روشن طرح جهش تولید مسکن/ رمزگشایی از افزایش سه باره قیمت لاستیک/ رونق تولید با اصلاح ساختار بودجه

سایه روشن طرح جهش تولید مسکن/ رمزگشایی از افزایش سه باره قیمت لاستیک/ رونق تولید با اصلاح ساختار بودجه

سایه روشن طرح جهش تولید مسکن/ رمزگشایی از افزایش سه باره قیمت لاستیک/ رونق تولید با اصلاح ساختار بودجه

سایه روشن طرح جهش تولید مسکن/ رمزگشایی از افزایش سه باره قیمت لاستیک/ رونق تولید با اصلاح ساختار بودجه

سایه روشن طرح جهش تولید مسکن/ رمزگشایی از افزایش سه باره قیمت لاستیک/ رونق تولید با اصلاح ساختار بودجه

سایه روشن طرح جهش تولید مسکن/ رمزگشایی از افزایش سه باره قیمت لاستیک/ رونق تولید با اصلاح ساختار بودجه

سایه روشن طرح جهش تولید مسکن/ رمزگشایی از افزایش سه باره قیمت لاستیک/ رونق تولید با اصلاح ساختار بودجه

سایه روشن طرح جهش تولید مسکن/ رمزگشایی از افزایش سه باره قیمت لاستیک/ رونق تولید با اصلاح ساختار بودجه

سایه روشن طرح جهش تولید مسکن/ رمزگشایی از افزایش سه باره قیمت لاستیک/ رونق تولید با اصلاح ساختار بودجه

سایه روشن طرح جهش تولید مسکن/ رمزگشایی از افزایش سه باره قیمت لاستیک/ رونق تولید با اصلاح ساختار بودجه

سایه روشن طرح جهش تولید مسکن/ رمزگشایی از افزایش سه باره قیمت لاستیک/ رونق تولید با اصلاح ساختار بودجه

سایه روشن طرح جهش تولید مسکن/ رمزگشایی از افزایش سه باره قیمت لاستیک/ رونق تولید با اصلاح ساختار بودجه

سایه روشن طرح جهش تولید مسکن/ رمزگشایی از افزایش سه باره قیمت لاستیک/ رونق تولید با اصلاح ساختار بودجه

سایه روشن طرح جهش تولید مسکن/ رمزگشایی از افزایش سه باره قیمت لاستیک/ رونق تولید با اصلاح ساختار بودجه

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز شنبه ۱ آذر