سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران اعلام کرد: در حال حاضر کرفس با قیمت هر کیلوگرم ۲۹۰۰ تومان، ارزان‌ترین و سیر خشک با قیمت هر کیلوگرم ۲۴۵۰۰ تومان، گران‌ترین محصولات میادین میوه و تره بار هستند.

بر اساس این گزارش، بادمجان، پیاز قرمز، زرد و سفید، سیر تازه، کاهو ی پیچ سالادی و کاهوی رسمی پاک‌کرده، بین ۲۰۰ تومان تا هزار تومان در هر کیلوگرم در میادین میوه و تره بار کاهش قیمت داشته است.

 قیمت انواع میوه و محصولات فرنگی در سایت سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران قابل مشاهده است که قیمت برخی از انواع سبزیجات و صیفی‌جات در میادین میوه و تره بار به شرح ذیل است.

۱ـ بادمجان هر کیلوگرم ۴۵۰۰ تومان

۲ـ پیاز قرمز هر کیلوگرم ۴۹۰۰ تومان

۳ـ پیاز زرد و سفید هر کیلوگرم ۴۶۰۰ تومان

۴ـ خیار رسمی، رویال و کوتاه هر کیلوگرم ۶۲۰۰

۵ـ سبزی جور هر کیلوگرم ۴۶۰۰ تومان

۶ـ سیب زمینی هر کیلوگرم ۴۳۰۰ تومان

۷ـ سیر تازه با برگ هر کیلوگرم ۸۵۰۰ تومان

۸ـ کاهوی پیچ سالادی هر کیلوگرم ۶۵۰۰ تومان

۹ـ کاهوی رسمی پاک‌کرده هر کیلوگرم ۴۹۰۰ تومان

۱۰ـ گوجه فرنگی هر کیلوگرم ۱۰۳۰۰ تومان