امروز یکشنبه (۲۵ آبان ماه) شاخص کل بورس با رشد ۲۰ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و  ۲۶۸ هزار واحدی شد.

 

امروز نماد‌های فولاد، فملی، خودرو، وبملت، شتران، شبندر و کچاد بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نمادهای تاثیر گذار در بورس:

نماد قیمت پایانی تاثیر
فولاد 12,850
2969.33
فملی 21,920
2774.53
خودرو 3,580
1349.21
وبملت 4,720
1143.93
کچاد 16,940
1007.54
شتران 10,480
887.96
شبندر 24,650
837.8

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۱۴۷  واحدی وارد کانال ۱۶ هزار و  ۱۴۲  واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
آریا 172,779
29.42
بپاس 66,721
18.38
شگویا 10,468
16.8
صبا 7,770
16.08
ذوب 4,599
15.28
هرمز 12,842
14.3
ارفع 13,834 11.04