مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه  ۲۱ آبان ماه به بیان مسائلی همچون قیمت خودرو دوباره صعودی شد، نرخ بلیت هواپیما از سقف قیمتی عبور نکرد، ردپای دولت در نوسانات بازار ارز، تزریق واکسن امید به اقتصاد، می پردازد.

همچنین سراب فروشگاه های زنجیره ای، ترخیص فوری کالاهای اساسی، جهش دوباره قیمت دلار، رسوب قطعات در گمرک زیر سایه بروکراسی، بورس روی خط نوسان، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۱ آبان ماه به شرح زیر است:

قیمت خودرو دوباره صعودی شد/ نرخ بلیت هواپیما از سقف قیمتی عبور نکرد/ بورس روی خط نوسان

قیمت خودرو دوباره صعودی شد/ نرخ بلیت هواپیما از سقف قیمتی عبور نکرد/ بورس روی خط نوسان

قیمت خودرو دوباره صعودی شد/ نرخ بلیت هواپیما از سقف قیمتی عبور نکرد/ بورس روی خط نوسان

قیمت خودرو دوباره صعودی شد/ نرخ بلیت هواپیما از سقف قیمتی عبور نکرد/ بورس روی خط نوسان

قیمت خودرو دوباره صعودی شد/ نرخ بلیت هواپیما از سقف قیمتی عبور نکرد/ بورس روی خط نوسان

قیمت خودرو دوباره صعودی شد/ نرخ بلیت هواپیما از سقف قیمتی عبور نکرد/ بورس روی خط نوسان

قیمت خودرو دوباره صعودی شد/ نرخ بلیت هواپیما از سقف قیمتی عبور نکرد/ بورس روی خط نوسان

قیمت خودرو دوباره صعودی شد/ نرخ بلیت هواپیما از سقف قیمتی عبور نکرد/ بورس روی خط نوسان

قیمت خودرو دوباره صعودی شد/ نرخ بلیت هواپیما از سقف قیمتی عبور نکرد/ بورس روی خط نوسان

قیمت خودرو دوباره صعودی شد/ نرخ بلیت هواپیما از سقف قیمتی عبور نکرد/ بورس روی خط نوسان

قیمت خودرو دوباره صعودی شد/ نرخ بلیت هواپیما از سقف قیمتی عبور نکرد/ بورس روی خط نوسان

قیمت خودرو دوباره صعودی شد/ نرخ بلیت هواپیما از سقف قیمتی عبور نکرد/ بورس روی خط نوسان

قیمت خودرو دوباره صعودی شد/ نرخ بلیت هواپیما از سقف قیمتی عبور نکرد/ بورس روی خط نوسان

قیمت خودرو دوباره صعودی شد/ نرخ بلیت هواپیما از سقف قیمتی عبور نکرد/ بورس روی خط نوسان

قیمت خودرو دوباره صعودی شد/ نرخ بلیت هواپیما از سقف قیمتی عبور نکرد/ بورس روی خط نوسان

قیمت خودرو دوباره صعودی شد/ نرخ بلیت هواپیما از سقف قیمتی عبور نکرد/ بورس روی خط نوسان