ارزش ۴۷ ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که به واسطه تعطیلی آخر هفته میلادی نرخ ارز ثابت بوده است.

 

 

ثبات در بازار ارز بین بانکی

ثبات در بازار ارز بین بانکی

ثبات در بازار ارز بین بانکی