امروز شنبه (۱۷ آبان ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۲۳ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و  ۲۶۷ هزار واحدی شد.

امروز نماد‌های فولاد، فملی، کچاد، شتران، شبندر، اخابر و وغدیر بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

 

نمادهای تاثیر گذار در بورس:

نماد قیمت پایانی تاثیر
فولاد 12,300
(3519.19)
فملی 20,810
(2907.91)
کچاد 15,140
(1153.55)
شتران 10,780
(1105.01)
شبندر 25,490
(1011.4)
اخابر 11,610
(962.94)
وغدیر 10,520
(890.32)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۱۷۲  واحدی وارد کانال ۱۵ هزار و ۹۹۲ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
آریا 157,687
(53.42)
زاگرس 151,985
(28.22)
غصینو 43,496
13.15
دی 43,562
(11.78)
ومهان 13,717
(10.31)
ذوب 4,756
(10.13)
بپیوند 23,561
(8.35)