امروز دوشنبه (۱۲ آبان ماه)  شاخص کل بورس  با اُفت ۱۳ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۲۶۶ هزار واحدی شد.

امروز نماد‌های فارس، شپنا، فولاد، شتران، شبندر، اخابر و بصادر بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نمادهای تاثیر گذار در بورس:

نماد قیمت پایانی تاثیر
فارس 12,370 (4877.87)
شپنا 13,100 (1351.32)
فولاد 12,270 (1311.57)
شتران 10,940 (1117.82)
شبندر 26,100 (1027.68)
اخابر 12,190 (972.7)
وبصادر 3,150 (504.36)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۷۵  واحدی وارد کانال ۱۵ هزار و ۹۰۹  واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
شگویا 10,295 (18.46)
وسپهر 11,575 (12.7)
غصینو 39,453 11.92
صبا 8,072 (11.91)
فرابورس 53,659 (11.18)
آریا 156,329 (6.52)
سمگا 17,422
(5.93)