شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با توجه به موافقت هیئت‌پذیرش  بورس اوراق بهادار و با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبه‌ی مزبور از سوی آن شرکت، در بورس اوراق بهادار درج شد.

این شرکت به عنوان پانصد و هفتاد و هشتمین شرکت پذیرفته شده در بخش «محصولات شیمیایی»، گروه و طبقه «تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود»، با کد «4411» و نماد « بوعلی» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.