صبح امروز یکشنبه بیستم مهر ماه، شاخص بورس تهران با صعود ۱۵ هزار و ۹۴ واحدی، معاملات امروز خود را آغاز کرد.

شاخص کل تا لحظه تنظیم خبر با صعود ۱۵ هزار و ۹۴ واحدی در شاخص کل به عدد  یک میلیون و ۵۵۶ هزار واحد رسیده است. شاخص کل تا به این لحظه ۰.۹۸ درصد صعود داشته و شاخص کل هم وزن با رشد بیش از  ۲۴۷۸ واحد صعود ۰.۹۵ درصدی را تجربه کرده است.

شاخص آزاد شناور نیز رشد ۲۲ هزار و ۸۶۸ واحدی را تجربه کرده است.

نماد شبندر، فملی، خودرو، رمپنا، وبصادر بیش ترین تاثیر را بر رشد شاخص بورس داشتند.

فرابورس هم صعودی شد

شاخص فرابورس نیز تا لحظه تنظیم خبر افزایش بیش از  ۱۰۸.۸۲ واحد روزانه را ثبت کرد.

ذوب، فرابورس، شگویا، دی بیشترین نقش را در این رشد داشتند.