در اطلاعیه‌ای که سازمان هدفمند سازی یارانه ها منتشر کرد ، یازدهمین مرحله یارانه معیشتی   ساعت 24 روز پنج شنبه مورخ 99/7/10 به حساب سرپرستان خانواده‌های واجد شرایط واریز خواهد شد.

 همانند دوره های قبل، خانواده های یک نفره 55 هزار تومان، خانواده های دو نفره 103 هزار تومان، خانواده های سه نفره 138 هزار تومان، خانواده های چهار نفره 172 هزار تومان و خانواده های پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند نمود.