قیمت انواع  مداد رنگی در بازار به شرح زیر است: 

نام کالا  قیمت (تومان)
مداد رنگی 12 رنگ آسیا ۱۵,۹۰۰ 
مداد رنگی 12 رنگ مارتینو ۳۰,۰۰۰ 
مداد رنگی 60 رنگ نامبروان ۱۰۵,۰۰۰ 
مداد رنگی 24رنگ استدلر ۶۱,۰۰۰ 
مداد رنگی 12 رنگ آریا ۱۵,۷۰۰ 
مداد رنگی 24 رنگ فابر-کاستل ۸۲,۵۰۰ 
مداد رنگی 24 رنگ آرت لاین ۳۴,۲۰۰ 
مداد رنگی 24 رنگ استدلر ۶۲,۲۰۰