بر اساس اعلام قیمت دلار امروز شنبه ۱۵ شهریور ۹۹ قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) در صرافی های بانکی ٢٢ هزار و ٤٥٠ تومان است.

 قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز شنبه ١٥ شهریور ٩٩ در صرافی‌های بانکی ٢٢ هزار و ٤٥٠ تومان است.

همچنین امروز صرافی‌ها هر دلار را ٢٢ هزار و ٣٥٠ تومان خریداری می‌کنند.

امروز قیمت خرید هر یورو در صرافی‌ها نیز ٢٦ هزار و ٥٥٠ تومان و قیمت فروش آن ٢٦ هزار و ٦٥٠ تومان است.