بر اساس آمارهای تجارت خارجی حدود 6 میلیون تن ذرت در سال 97  و به همین میزان نیز در سال 98 وارد کشور شده است، بر این اساس رشد وزنی واردات این کالا در سال 98 حدود 4 درصد کاهش یافته و به‌لحاظ ارزش بیش از 2 درصد رشد کرده است. از سوی دیگر بعد از ذرت در سال 98 حدود 1.1 میلیارد دلار تجهیزات و دارو وارد شده که به‌لحاظ وزنی 17 درصد رشد کرده است.

از سوی دیگر، انواع دانه‌های روغنی یا سویا، در نه‌ماهه سال جاری با 650 میلیون دلار نسبت به سال قبل با کاهش 40درصدی ارزش واردات همراه شده است. همچنین در ادامه برنج خارجی با بیش از 1 میلیارد دلار با وزن تقریبی 1 میلیون تن نسبت به سال 98 حدود 4 درصد رشد کرده است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,