به گزارش پارس نیوز، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک، در بخشنامه جدیدی، مقررات مربوط به پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه که با موضوع شناسایی ارباب رجوع ابلاغ شده، کارشناسان گمرک موظف به شناسایی ارباب رجوع پیش از برقراری هر گونه تعامل کاری با آنهاست و در مواردی که امکان شناسایی افراد بر اساس رویه‌های موجود نیست، هر گونه تعامل کاری با این ارباب رجوع ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.

در این بخشنامه آمده که کارشناسان گمرک می‌بایست افرادی که طرف تعاملات کاری با گمرکات هستند را بر اساس مقررات مبارزه باپولشویی و تأمین مالی تروریسم در ۳ سطح ساده، معمول و مضاعف به اجرا بگذارند.