به گزارش پارس به نقل از فارس، سازمان خصوصی سازی کشور به استناد تکالیف مقرر در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و قوانین و مقررات مربوط به آن و همچنین مصوبات هیئت واگذاری، سهام (دارایی) برخی بنگاه ها از جمله گسترش صنایع بلوچ، کشت و صنعت شهید بهشتی، پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت و تهیه تهران، پتروشیمی هگمتانه، خدمات مهندسی برق مشانیر، صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران و فرش ایران را واگذار خواهد کرد.

براساس این گزارش شرکت گسترش صنایع بلوچ و ارزش کل پایه سهام و یا دارایی قابل واگذاری بیش از ۵۴۳ میلیارد ریال به صورت ۱۰ درصد پیش پرداخت نقدی در ۷ سال اقساط و حداکثر مهلت پرداخت نقدی در ۲۰ روز کاری واگذار خواهد شد.

این گزارش می افزاید تعداد سهام قابل عرضه این شرکت بیش از یک میلیون سهم و صد درصد از کل این سهام که از این میزان ۲۰ میلیون و ۷۱۰ هزار سهم به صورت بلوکی واگذار می شود؛ تولید و خرید پنبه، پشم و هر گونه الیاف صنعتی و مصنوعی دیگر از داخل و خارج از کشور از فعالیت های این بنگاه اقتصادی است.

* واگذاری کشت و صنعت شهید بهشتی از طریق فرابورس

براساس این گزارش ۷ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۲۱۱ سهم از مجموع ۸ میلیون و ۳ هزار و ۳۸۰ سهم از صد درصد کل سهام شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی از طریق فرابورس به ارزش پایه هر سهم ۲۴۶ هزار و ۵۴۴ ریال با مبلغ سپرده برای خرید بلوکی ۵۹ میلیارد و ۱۹۵ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۵۶۱ ریال عرضه می شود.

این گزارش می افزاید؛ شرکت شهرک های کشاورزی ایران (تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی) و به وکالت از سازمان اتکا و با شرایط فروش ۳۰ درصد نقد در ۲۰ روز کاری و با مدت اقساط ۳ ساله واگذار می شود؛ احیای اراضی جهت کشت و برداشت محصولات کشاورزی و پرورش دام و طیور و آبزیان و غیره از جمله فعالیت های این بنگاه اقتصادی است.

* عرضه ۵۸۹ سهم بلوکی پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران

به گزارش فارس؛ ۵۸۹ سهم به صورت بلوکی از مجموع ۶۲۰ سهم از شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران با سرمایه بیش از ۱۲ میلیارد ریال به ارزش پایه هر سهم ۵۷۵ میلیون ۷۳۳ هزار و ۸۷۱ ریال از طریق بازارهای فرابورس عرضه خواهد شد.

براساس این گزارش شرایط فروش این شرکت به صورت ۲۰ درصد نقدی با حداکثر مدت ۲۰ روز کاری در ۳ سال قسط به مالکیت شرکت ملی نفت ایران به ارزش کل ۳۵۶ میلیارد و ۹۵۵ میلیون و ۲۰ هزار ریال واگذار می شود؛ اعمال خط مشی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در مورد تهیه، تدارک، خرید کالا و مواد اولیه در داخل و خارج از کشور و پشتیبانی از سازندگان و تولیدکنندگان مورد نیاز صنعت نفت، از جمله فعالیت های این شرکت است.

* عرضه پتروشیمی هگمتانه با قیمت پایه هر سهم ۳۸ هزار و ۴۸۲ ریال

براساس این گزارش ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار سهم از مجموع ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار سهم (۳۲ درصد از کل سهام شرکت) با شرایط فروش ۲۰ درصد نقدی به مدت ۴ سال قسط و پرداخت نقدی در مدت ۲۰ روز کاری از طریق بازارهای فرابورس عرضه خواهد شد.

این گزارش می افزاید؛ مالکیت این شرکت، ۳۲ درصد ملی صنایع پتروشیمی و محمدرضا علاقه بندیان، حمیدرضا علاقه بندیان، علیرضاعلاقه بندیان و مینا علاقه بندیان و آزاده علاقه بندیان هر کدام به میزان ۱۰ درصد و محمد تقی علاقه بندیان به میزان ۶.۷ درصد و شرکت اینداستری جنرالی و به میزان ۱۰ درصد و سایرین ۱.۳ درصد ترکیب مالیکت این شرکت را تشکیل می دهند.

این واگذاری رأسا یا به وکالت از بانک مسکن به ارزش کل ۹۲ میلیارد و ۳۵۶ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال واگذار می شود؛ تأسیس، احداث و بهره برداری از کارخانجات و معادن به منظور تولید و فروش کلیه محصولات پتروشیمی، واردات کلیه ماشین آلات، تجهیزات، لوازم یدکی از جمله فعالیت های این شرکت است.

* واگذاری شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر از طریق بازارهای فرابورس

به گزارش فارس؛ این شرکت که به مطالعه و تهیه طرح های مربوط به تولید، انتال و توزیع نیروی برق و تأسیسات و ساختمان های مربوط و نظارت بر اجرای طرح های مذکور را برعهده دارد قرار است به صورت نقدی در قالب ۵۳.۹۴ درصد از کل سهام این شرکت از طریق بازارهای فرابورس و به صورت بلوکی ۶۴ هزار و ۷۸۶ سهم به قیمت پایه هر سهم ۸ میلیون و ۸۱۵ هزار و ۳۰۰ ریال و با شرایط فروش پرداخت نقدی در ۹ روز کاری عرضه شود.

یادآور می شود: ۴۲ درصد از سهام این شرکت را سهام عدالت و ۵۳.۹۴ درصد از سهام این شرکت را تعاونی چند منظوره هسایار به مالکیت دارند.

* واگذاری صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران و فرش ایران

براساس این گزارش دو شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران و فرش ایران نیز در بازارهای فرابورس عرضه خواهند شد.

این گزارش می افزاید؛ ۲۱۹ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۷۷۱ سهم به صورت بلوکی از مجموع ۹۳.۶ درصد از سهام کل کشور به صورت بلوکی و به ارزش پایه هر سهم ۸۶۲ ریال به صورت نقدی و طی ۹ روز کاری واگذار می شود؛ مدیریت در احداث کارخانجات به منظور تولید هر گونه موتورهای دیزلی سنگین و محصولات جانبی آن از قبیل موتورهای زمنی و صنعتی و آماده کردن برای بهره برداری از صنایع برق از جمله فعالیت های این بنگاه اقتصادی است.

در این میان ۲۴۴ میلیون و ۱۸۸ هزار سهم از صد درصد کل سهام شرکت فرش ایران در حجم خیلی بزرگ به قیمت پایه هر سهم ۵ هزار و ۴۹۳ ریال به مالکیت صد درصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرایط پرداخت ۲۰ درصد نقدی در ۶ سال اقساط و در مدت ۲۰ روز کاری عرضه می شود؛ ترویج صنعت فرش بافی و سایر صنایع کوچک دستی به وسیله ایجاد کارگاه ها از جمله فعالیت های شرکت فرش ایران است.

یادآوری می شود؛ متقاضیان خرید سهام شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت ایران باید توجه داشته باشند به دلیل تغییر شرایط واگذاری سهام شرکت موصوف، واگذاری سهام طبق این اطلاعیه صورت می گیرد بنابر این موضوع آگهی عرضه سهام در تاریخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه جاری منتشر شده در روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد لغو می شود.