به گزارش پارس ، عضو شورای پول و اعتبار در خصوص تحولات اخیر بازار ارز و سکه به  اقتصادپرس گفت: بخشی از این تغییرات متاثر از علل سیاسی است که امیدواریم همین روند ادامه یابدو بخش دیگر نیز منتج از علل اقتصادی است.

کوروش پرویزیان با بیان اینکه بخش اصلی تحولات اخیر متاثر از پارامترهای اقتصادی است، خاطر نشان کرد: انتظارات تورمی نقطه عطف این تحولات است.

وی ادامه داد: زمانی که مردم با استقبال عمومی از رییس جمهور منتخب مواجه می شوند، در برآوردهای اقتصادی خود نیز تجدید نظر می کنند و آینده را بهتر ترسیم خواهند کرد.

وی گفت: همین تغییر در انتظارات تورمی سبب افزایش عرضه در بازار می شود که کاهش قیمت را با خود به همراه دارد، لذا مردم دیگر ارز را در منازل خود نگه داری نخواهند کرد.

پرویزیان کاهش واردات را یکی دیگر از علل کاهش قیمت دلار توصیف کرد و گفت: کاهش واردات سبب کاهش تقاضا برای ارز شده و لذا در چنین شرایطی کاهش قیمت طبیعی است.

وی درخصوص طلا نیز گفت: عمده دلیل کاهش قیمت طلا این است که قبل از انتخابات قیمت جهانی طلا کاهش محسوسی یافته بود در حالی که بازار داخل در مقابل ان مقاومت می کرد.

وی در ادامه گفت: اما با تغییر انتظارات مردم و ایجاد امید نسبت به بهبود اوضاع این مقاومت شکسته شد.

پرویزیان ضمن بیان این مطلب که تا قبل از انتخابات قیمت ارز بیش از حد و بدون توجیه افزایش یافته بود، خاطر نشان کرد: امیدواریم با توجه به فضای سیاسی جدید و تغییر انتظارات مردم همین روند ادامه بیابد.

وی با تاکید بر اینکه بررسی ها نشان می دهد که کاهش قیمت ارز و طلا در بازار در کوتاه مدت ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: در خصوص میان مدت و بلند مدت بایستی منتظر تصمیم غرب در خصوص تحریم های اقتصادی و سیاست های دولت بمانیم.