به گزارش پارس نیوز، 

مسعود قالیباف در توئیتری نوشت: