به گزارش پارس نیوز، 

در اینفوگرافیک زیر منابع درآمدی بودجه کل کشور در سال ۹۸ معرفی شده اند.

08

انتهای پیام/