پارس به نقل از عصرایران: یک کارمند بانک در آلمان به دلیل چرت ناگهانی، به جای واریز ۶۲ یورو، مبلغ ۲۲.۲۲۲.۲۲۲.۲۲۲ یورو را واریز کرد.

او هنگامی که چرت می زد انگشتش برای مدت زمانی روی کلید ۲ باقی ماند به همین دلیل این عدد بزرگ تایپ و واریز می شود.

البته انتقال این مبلغ کلان پس از اعلام هشدار خودکار سیستم بانک، بازنگری و از عملی شدن آن جلوگیری می شود.

به دلیل این اشتباه، مدیر این بانک از کار برکنار شد. او هم به همین دلیل به دادگاه شکایت کرد.

دادگاه شهر هیسین نیز در واکنش به این شکایت، این حکم برکناری را بسیار شدید توصیف کرد و خواستار تجدید نظر در آن شد.