به گزارش پارس به نقل از ایسنا، ایران همچنین پاکستان را در خصوص انتخاب سریع شرکت ها برای پیشبرد این پروژه تحت فشار قرار داد.

روزنامه اکسپرس تریبیون گزارش داد، منابع آگاهی گفتند احمد خالدی معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی در نامه ای به طرف پاکستانی خاطرنشان کرد که توافق نامه همکاری بین دولت های دو کشور به امضا رسیده است. معاون وزیر نفت در نامه خود گفته است براساس این قرارداد دو طرف باید شرکت هایی را برای شروع فوری کار روی خط لوله انتخاب کند.

خالدی افزود: ایران درحال حاضر این کار را انجام داده اما همچنان منتظر اقدام طرف پاکستانی است. مقام آگاه افزودند: یک تیم پاکستانی قرار بود در تاریخ سوم ژوئن به منظور نهایی کردن قرارداد با شرکت ایرانی تدبیر انرژی برای احداث بخش پاکستانی خط لوله به ایران سفر کند اما این سفر به دلیل پروسه انتقال قدرت در پاکستان به تاخیر افتاده است پس از توافق بین ایران و پاکستان در ماه مارس پاکستان نتوانسته پیمانکاری را برای احداث بخش پاکستانی خط لوله انتخاب کند.